BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Betongbro
Längd: 23 m
Kund: Peab Sverige AB
Platschef: Håkan Nilsson
Region: Jämtland
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Hösten 2007