BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Betongbro
Längd:
Kund: Vägverket Produktion
Platschef: Magnus Skoglund
Region: Botniabanan
Status: Genomförda projekt
Färdigt: 2005