BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Betongbro
Längd:
Kund: Peab Sverige AB
Platschef: Christer Blomkvist
Region: Uppland
Status: Genomförda projekt
Färdigt: 2010