BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning samt träknektar.
Typ: Betongbro
Längd: 31 m, 24 m
Kund: Vägverket Produktion
Platschef: Hans Eriksson
Region: Botniabanan
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Hösten 2006