BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Betongbro
Längd:
Kund: Skanska Sverige AB
Platschef: Gunnar Lundmark
Region: Botniabanan
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Sommaren 2008