BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Betongbro
Längd: 70 m, 80 m
Kund: Skanska Sverige AB
Platschef: Mats Omnell, Björn Bouvin
Region: Stockholm
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Juni 2006