BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Betongbro
Längd: 2×60 m
Kund: Vägverket Produktion
Platschef: Christian Hillberg
Region: Västergötland
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Vintern 2006