BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av pelarställning samt knektar.
Typ: Betongbro
Längd: 2×210 m
Kund: NCC Construction Sverige AB
Platschef: Hans Qvarnström
Region: Stockholm
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Våren 2008