BRITEK ansvarar för för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Betongbro
Längd: 16 m
Kund: Peab Sverige AB
Platschef: åke Söderquist och Per Hellestig
Region: Dalarna
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Våren 2008