BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av form- och arbetsställning.
Typ: Betongbro
Längd:
Kund: VECON Veidekke Construction AB
Platschef: Kent Wallqvist
Region: Småland
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Oktober 2005