BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Samverkansbro i stål och betong
Längd: 2 st 270 m
Kund: ODEN Anläggningsentreprenad AB
Platschef: Matts Sjöberg
Region: Närke
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Våren 2008