BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Samverkansbro i stål och betong
Längd: 45 m, 45 m
Kund: Peab Sverige AB
Platschef: Peter Andersson
Region: Värmland
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Våren 2008