BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Samverkansbro i stål och betong
Längd: L=160 m, L=160 m
Kund: Peab Sverige AB
Platschef: Daniel Kihlkvist
Region: Bohuslän
Status: Genomförda projekt
Färdigt: