BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Betongbro
Längd: 12 m, 12 m
Kund: Peab Sverige AB
Platschef: Jonas Haapaniemi
Region: Norrbotten
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Hösten 2007