BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Betongbro
Längd: 2×320 m
Kund: NCC Construction Sverige AB
Platschef: Jan Gesar
Region: Dalarna
Status: Genomförda projekt
Färdigt: oktober 2005