BRITEK ansvarar för för konstruktion och leverans av formställning till 2 st befintliga broar som ska förlängas samt 1 st bro som nyproduceras.
Typ: Betongbro
Längd: 24 m, 34 m, 28 m
Kund: Vägverket Produktion
Platschef: Christian Hillberg
Region: Västmanland
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Hösten 2007