BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Samverkansbro i stål och betong
Längd: 116 m, 50 m och 18 m
Kund: Skanska Sverige AB
Platschef: Per Salfjord
Region: Halland
Status: Genomförda projekt
Färdigt: 2008