BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Betongbro
Längd: 60 m, 57 m, 22 m
Kund: ODEN Anläggningsentreprenad AB
Platschef: Bengt-Olof Olsson
Region: Värmland
Status: Genomförda projekt
Färdigt: 2007