BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av form och formställning.
Typ: Betongbro
Längd:
Kund: Peab Sverige AB
Platschef: Rune Dahlgren
Region: östergötland
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Hösten 2005