BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av CUPLOK formställning.
Typ: Samverkansbro i stål och betong
Längd: 2 st 30 m, 215m, 285 m
Kund: Peab Sverige AB
Platschef: Fredrik Jansson
Region: Bohuslän
Status: Genomförda projekt
Färdigt: 2012