BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Betongbro
Längd:
Kund: Veidekke Anläggning öst AB
Platschef: Per Olof Isaksson, David Philipsson
Region: Botniabanan
Status: Genomförda projekt
Färdigt: 2005