BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av form- och pelarställning.
Typ: Betongbro
Längd:
Kund: Vägverket Produktion
Platschef: Bertil Eriksson
Region: Västergötland
Status: Genomförda projekt
Färdigt: