BRITEK ansvarar för för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Betongbro
Längd: 80 m
Kund: Peab Sverige AB
Platschef: Kjell Einarsson
Region: Västmanland
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Våren 2009