BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Tunnel
Längd:
Kund: Veidekke Anläggning öst AB
Platschef: Per Olof Isaksson
Region: Botniabanan
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Våren 2006