BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Betongbro
Längd: 10 m, 17 m, 33 m, 27 m, 36 m
Kund: Rekab Entreprenad AB
Platschef: Pereric Johansson
Region: Botniabanan
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Hösten 2007