BRITEK ansvarar för konstruktion av formställning.
Typ: Betongbro
Längd:
Kund: Skanska Sverige AB
Platschef: Folke Adolfsson
Region: Götaland
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Våren 2006