BRITEK ansvarar för konstruktion, leverans samt montage av formställning.
Typ: Betongbro
Längd: 66 m, 62 m, 27 m, 20 m och 5 m
Kund: Peab Sverige AB
Platschef: Pär Tingström
Region: Dalarna
Status: Genomförda projekt
Färdigt: 2005