BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Betongbro
Längd: 5 till 80 m
Kund: Vägverket Produktion
Platschef: Göran Hannrup
Region: Bohuslän
Status: Genomförda projekt
Färdigt: