BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Betongbro
Längd:
Kund: Peab Sverige AB
Platschef: Göran Domås
Region: Uppland
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Hösten 2007