BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Betongbro
Längd:
Kund: Skanska Sverige AB
Platschef: Lennart Fransson
Region: Västergötland
Status: Genomförda projekt
Färdigt: