BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: övrigt
Längd:
Kund: Peab Sverige AB
Platschef: Tommy Lindberg
Region: Lappland
Status: Genomförda projekt
Färdigt: