Nu finns Håll Nollans nya arbetsmiljöguide för formkonstruktioner tillgänglig.

Det är BRITEKs förhoppning att denna guide kan bidra till att öka kunskapen och medvetenheten i branschen om vikten av att ha ett systematiskt helhetstänk över formkonstruktioner.

Guiden syftar långsiktigt till Håll Nollans mål att ”samverka för noll olyckor i byggbranschen”.

Guiden vänder sig alla som arbetar med formkonstruktioner samt skapar förutsättningar för dessa. Dvs från Planskedet->Projektering->Konstruktion->Produktion. Eller om man så vill från Byggherre->Projektör->Leverantör->Entreprenör->Användare.

Arbetsmiljöguiden beskriver bland annat hur man kan skapa bra villkor, olika aktörers roller och uppdrag, tips på agendor och checklistor.

Arbetsgruppen som tagit fram guiden består av Håll Nollan och representanter från Trafikverket, Skanska, Layher och BRITEK.

Guiden finns att ladda ner kostnadsfritt på Håll Nollans webbsida