BRITEK ansvarar för konstruktion, leverans av CUPLOK formställning, trapptorn, bockryggar och knektar.
Typ: Betongramp
Längd:
Kund: Peab Anläggning AB
Platschef: Selim Aydin
Region: Stockholm
Status: Pågående projekt
Färdigt: Hösten 2013