Veidekke bygger Bellmansgaraget i Hagastaden åt Atrium Ljungberg.

I Veidekkes uppdrag ingår byggnation av nytt garage på ca 14 000 kvm, källarutrymmen samt förberedande grundläggning för två ovanliggande kvarter (kv. Stanford och Cambridge) med anslutande brobanor som planeras byggas. Garaget kommer förse de framtida bostäderna och kontoren med cykel- och bilparkeringsplatser samt tillhörande teknikutrymmen.

BRITEK har fått förmånen att leverera och dimensionera CUPLOK formställning för understöttning av betongbroarna och de bärande betongbalkarna för bostadskvarteren. Projektet förväntas pågå under 2 års tid.

.

CUPLOK formställning

CUPLOK formställning