För att möjliggöra effektiva godstransporter till industrin längs kusten vid Sundvall byggs ett nytt spår som kalas triangelspåret. Spåret blir en länk som binder ihop Ådalsbanan med Mittbanan. Idag tvingas tågen som ska vidare norrut åka in mot Sundsvall och vända vilket tar tid. När Triangelspåret är klart kan tåg norr ifrån åka direkt in på Mittbanan.
På uppdrag av Trafikverket bygger Peab Triangelspåret.
Entreprenaden består av järnvägsterrasering ca 1.5 km samt två broar, bro över Timmervägen och bro över Selångersån, vardera 100 meter långa.
BRITEK har haft förmånen att vara med på bygget av de två broarna. Vi har levererat formställning och träknektar.
För att läsa mer om projektet:
Klicka här