Statens vegvesen bygger om E18 till motorväg mellan Knapstad-Retvet. Projektet 6,25 km väg samt 10 betongbroar. Bru K200 över Hobølelva kommer att bli Norges bredaste bro med en fri brobredd på 27 m.
BRITEK har förtroende att ansvara för konstruktion, leverans samt montage/demontage av kompletta formställningslösningar.
Som mest har 60 000 m3 CUPLOK formställning nyttjats.
För att överbrygga Hobølelva har BRITEK levererat fackverksbalkar med en spännvidd på över 33 m.