BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av CUPLOK formställning.
Typ: Plattrambro med radieformad undersida
Längd: 21 m
Kund: Skanska Sverige AB
Platschef: Niklas Westberg och Hans Jyttner
Region: Södermanland
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Våren 2011