BRITEK ansvarar för för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Samverkansbro i stål och betong
Längd: 30 m
Kund: Skanska Sverige AB
Platschef: Carl Geraldsson
Region: Skåne
Status: Genomförda projekt
Färdigt: 2007