BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Betongbro
Längd: 20 m
Kund: NCC Construction Sverige AB
Platschef: Ulf Högberg
Region: Dalarna
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Hösten 2005