BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning för byte av kantbalk.
Typ: Betongbro
Längd:
Kund: BAKK Entreprenad AB
Platschef: Christer Lund och Oskar Karlén
Region: Södermanland
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Hösten 2012