Sommartid är Dalhalla, ca 1 mil norr om Rättvik, en välbesökt utomhusarena för konserter och operauppsättningar. Dalhalla är ett gammalt nedlagt kalkbrott som byggts/anpassats för att fungera som en arena. Kalkbrottet kan ta in ca 6000 åskådare.

För att ta in publik till arenan finns två infartsvägar, en sydlig och en nordlig. För att åka den nordliga vägen måste man passera bron över Draggån. Vid en brobesiktning upptäcktes så passa allvarliga brister att bron fick stängas av. I väntan på en ny bro har Dalhallabesökarna som kommer norr ifrån fått åka en omväg.

På uppdrag av Dalhallavägens samfällighetsförening har Scandinavian Road Construction AB uppdraget att riva den befintliga bron som är en balkbro i stål med en farbana av trä. De har även ansvarat för att bygga upp den nya bron som är en bro helt i betong.

BRITEK har haft förmånen att leverera CUPLOK formställning samt stålbalkar över Draggån till den nya bron. Bron är nu gjuten och trafiken förväntas släppas på under november månad.