BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av en fribärande formställning samt träknektar.
Typ: Betongbro
Längd: 21 m
Kund: Skanska Sverige AB
Platschef: Anders Marklars
Region: Dalarna
Färdigt: Hösten 2013