BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av en låg formställning på lanserplan.
Typ: Samverkansbro i stål och betong
Längd:
Kund: NCC Construction Sverige AB
Platschef: P-G Johansson
Region: Göteborg
Status: Genomförda projekt
Färdigt: September 2004