BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Samverkansbro i stål och betong
Längd: 30 m
Kund: Vecon Veidekke Construction AB
Platschef: Allan Holmstedt
Region: Bohuslän
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Hösten 2007