BRITEK ansvarar för för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Samverkansbro i stål och betong
Längd: 40 m
Kund: ABTK
Platschef: Torbjörn Pantzar
Region: Västergötland
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Sommaren 2008