BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Samverkansbro i stål och betong
Längd: 35 m
Kund: VECON Veidekke Construction AB
Platschef: Allan Holmstedt
Region: Västergötland
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Våren 2006