BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Betongbro
Längd: 10 m
Kund: NCC Construction Sverige AB
Platschef: Johan Ceder
Region: Dalarna
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Sommaren 2009