BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av CUPLOK formställning.
Typ: Samverkansbro i stål och betong
Längd: 101 m
Kund: NCC Construction Sverige AB
Platschef: Ola Hansson
Region: Skåne
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Våren 2011