BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av fribärande formställning.
Typ: Betongbro
Längd: 15 m
Kund: NCC Construction Sverige AB
Platschef: Ulf Högberg
Region: Gästrikland
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Hösten 2008