BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Betongbro
Längd: 40 m
Kund: Rekab Entreprenad AB
Platschef: Anders Hållberg
Region: Botniabanan
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Mars 2006